ILMU ITU PERLU DIKONGSI DAN DIAMALKAN

Tuesday, 31 January 2012

Bicara emas

 Dunia pendidikan mengalami perkembangan yang sangat dinamik dalam arus globalisasi. Kaedah dan pendekatan pengajaran bahasa Melayu sebagai bahasa pertama memerlukan penguasaan ilmu pedagogi yang baik dalam kalangan pendidik.
Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran menerusi teknik-teknik yang menarik hendaklah difikirkan sebelum guru masuk dan mengajar di dalam kelas. Minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid turut diberi perhatian. 
Justeru dalam setiap perancangan pengajaran dan pembelajaran guru, perlu difikir dan dirancang juga aktiviti pengayaan dan pemulihan yang hendak dilaksanakan dalam pengajaran bahasa Melayu. Untuk memahami lebih mendalam konsep pengayaan dan pemulihan dalam pengajaran bahasa Melayu, bolehlah melayari pautan yang disediakan.

Pengayaan dan Pemulihan